Blog

Nhận định thị trường ngày 29/6/2021

ĐẬU TƯƠNG THÁNG 9

Xem thêm:

Nhận định thị trường ngày 29/6/2021

ĐẬU TƯƠNG THÁNG 9: Đậu tương tháng 9 kết phiên cuối tuần giảm mạnh về vùng 1274. Stoch hàng ngày đang cắt xuống từ vùng quá mua.  Việc thị trường đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là dấu hiệu cho thấy xu hướng ngắn hạn là tích cực.  Giá đóng cửa trên trục xoay là một chỉ báo tăng giá cho hôm nay. Vùng kháng cự tiếp theo là xung quanh 1332 và 1352, trong khi hỗ trợ đầu tiên chạm vào hôm nay tại 1301 và dưới đó là 1282. Tạm thời mọi người đứng ngoài quan sát thêm đối với đậu tương. Đợi xác nhận rõ xu hướng rồi hãy vào lệnh.

KHÔ ĐẬU TƯƠNG THÁNG 9

Khô đậu tương

KHÔ ĐẬU TƯƠNG THÁNG 9: Khô đậu tương tháng 9 kết phiên hôm qua tăng nhẹ về vùng 356. Stoch đang cắt lên ở vùng quá bán.  Xu hướng ngắn hạn của thị trường là tiêu cực khi giá đóng cửa vẫn nằm dưới đường trung bình động 9 ngày. Việc giá đảo chiều tăng trên đồ thị ngày và trên số xoay trục là chỉ báo tăng giá cho ngày hôm nay.  Vùng kháng cự tiếp theo là xung quanh 362 và 370, trong khi hỗ trợ đầu tiên chạm vào ngày hôm nay tại 349 và dưới đó là 344. Tạm thời mọi người đứng ngoài quan sát thêm đối với khô đậu tương. Đợi xác nhận rõ xu hướng rồi hãy vào lệnh.

DẦU ĐẬU TƯƠNG THÁNG 9

Dầu đậu tương

DẦU ĐẬU TƯƠNG THÁNG 9: Dầu đậu tương tháng 9 kết phiên hôm qua tăng mạnh về vùng 60.20. Stoch đang đi ngang ở vùng trung bình.  Việc đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là một chỉ báo ngắn hạn tích cực cho xu hướng.  Định vị thị trường là tăng với việc giá đóng cửa trên trục xoay.  Các ngưỡng kháng cự tiếp theo là xung quanh 61.30 và cao hơn là 62.60, trong khi hỗ trợ đầu tiên chạm vào ngày hôm nay tại 57.47 và thấp hơn tại 56.45. Mọi người có thể canh dầu đậu tương hồi lên vùng 60.0 rồi có thể mua lên. Mục tiêu tăng về vùng 61.00.

NGÔ THÁNG 9

Ngô

NGÔ THÁNG 9: Ngô tháng 9 kết phiên hôm qua tăng mạnh về vùng 557. Stoch đang cắt lên từ vùng quá bán.  Một tín hiệu tiêu cực cho xu hướng trong ngắn hạn là giá đóng cửa dưới đường trung bình động 9 ngày.  Thị trường có xu hướng tăng khi giá đóng cửa tăng trên biểu đồ ngày và trên số xoay trục. Vùng kháng cự tiếp theo là xung quanh 567 và cao hơn là 577, trong khi hỗ trợ thứ nhất chạm vào hôm nay tại 548 và thấp hơn là 536. Tạm thời mọi người đứng ngoài quan sát thêm đối với ngô. Đợi có tín hiệu xác nhận rõ xu hướng rồi hãy vào lệnh.

LÚA MÌ THÁNG 9

Lúa mì

LÚA MÌ THÁNG 9: Lúa mì tháng 9 kết phiên hôm qua tăng mạnh về vùng 649. Stoch đang cắt lên từ vùng quá bán.  Việc đóng cửa dưới đường trung bình động 9 ngày là một chỉ báo ngắn hạn tiêu cực cho xu hướng.  Với giá đóng cửa tăng trên biểu đồ ngày và ngay tại số xoay trục, thị trường đang ở trong tư thế tăng nhẹ trong hôm nay.  Vùng kháng cự tiếp theo là xung quanh 657 và 667, trong khi ngưỡng hỗ trợ đầu tiên chạm vào hôm nay tại 638 và dưới đó là 628.. Tạm thời mọi người tiếp tục quan sát thêm vùng hỗ trợ 638-640 của lúa mì. Nếu lúa mì gãy vùng này thì có thể canh bán xuống.

ĐƯỜNG THÁNG 10

Đường

ĐƯỜNG THÁNG 10: Đường tháng 10 kết phiên hôm qua tăng mạnh về vùng 17.62. Stoch đang cắt lên từ tầm trung, điều này sẽ hỗ trợ mức tăng cao hơn nếu các mức kháng cự bị xuyên thủng.  Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là một dấu hiệu cho thấy xu hướng trung hạn đã chuyển sang tích cực.  Vùng kháng cự tiếp theo là khoảng 17,84 và 17,98, trong khi ngưỡng hỗ trợ đầu tiên đạt ngày hôm nay là 17,37 và thấp hơn ở đó là 17,03. Mọi người có thể chờ  đường điều chỉnh về vùng 17.37 rồi mua lên. Mục tiêu tăng giá ngắn hạn là 17,98

CÀ PHÊ THÁNG 9

Cà phê

CÀ PHÊ THÁNG 9: Cà phê tháng 9 kết phiên cuối tuần tăng mạnh về vùng 1708. Stochastics hàng ngày đang có xu hướng cắt lên ở sát vùng quá mua.  Một tín hiệu tích cực cho xu hướng ngắn hạn khi giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 thanh.  Giá đóng cửa hàng ngày tăng và trên kháng cự đầu tiên là một chỉ báo tăng giá trong hôm nay.  Vùng kháng cự tiếp theo là xung quanh 1725 và 1743, trong khi hỗ trợ thứ nhất chạm vào ngày hôm nay tại 1688 và thấp hơn ở đó là 1667. Nên tạm thời mọi người đứng ngoài quan sát thêm đối với cà phê. Đợi nó điều chỉnh về vùng 1667 rồi mua lên. Mục tiêu tăng lên vùng 1725.

DẦU CỌ THÁNG 9

Dầu cọ

DẦU CỌ THÁNG 9:  Dầu cọ tháng 9 kết phiên hôm qua tăng nhẹ về vùng 3501. Chỉ số động lượng Stoch đang cắt lên từ vùng quá bán. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 thanh cho thấy xu hướng ngắn hạn là tích cực. Kháng cự đầu tiên là 3530,  trên đó là 3580. Hỗ trợ đầu tiên chạm tới hôm nay là 3466, dưới đó là 3412. Dầu cọ có thể nhảy gap mạnh sáng nay do mã dầu dậu tăng mạnh phiên đêm qua. Mọi người đợi dầu cọ nhảy gap xong và xác nhận rõ xu hướng rồi vào lệnh.

CA CAO THÁNG 9

Ca cao

CA CAO THÁNG 9: Ca cao tháng 9 kết phiên hôm qua tăng nhẹ lên vùng 2380. Stochastics đang cho thấy xung lượng tích cực từ vùng quá bán.  Giá đóng cửa dưới đường trung bình động 9 ngày của thị trường là một dấu hiệu cho thấy xu hướng ngắn hạn vẫn là tiêu cực.  Thị trường có xu hướng tích cực hôm nay với giá đóng cửa tăng trên trục xoay. Vùng kháng cự tiếp theo là vùng 2398 và 2412, trong khi vùng hỗ trợ thứ nhất chạm vào ngày hôm nay ở mức 2362 và dưới đó là 2339. Mục tiêu tăng tiếp theo là 2412.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *