Nhận định thị trường hàng hóa phái sinh ngày 21/6/2021
Hàng hóa phái sinh

Nhận định thị trường hàng hóa phái sinh ngày 21/6/2021

Công ty cổ phần giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi là một trong những công ty đầu tư giao dịch hàng hóa phái sinh hàng đầu tại thị trường tài chính Việt Nam, được sự cho phép và bảo lãnh của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam.

Đậu tương

Nhận định thị trường hàng hóa ngày 21/6/2021

ĐẬU TƯƠNG THÁNG 9: Đậu tương tháng 9 đóng cửa phiên cuối tuần tăng nhẹ lên mức 1319. Stochastics hàng ngày đang có xu hướng thấp hơn nhưng đã giảm xuống vùng quá bán.  Một tín hiệu tiêu cực cho xu hướng ngắn hạn được đưa ra khi giá đóng cửa dưới đường trung bình động 9 thanh.  Vùng kháng cự tiếp theo là xung quanh 1343 3/4 và 1370 1/4, trong khi hỗ trợ đầu tiên chạm vào hôm nay tại 1300 1/4 và thấp hơn tại đó là 1274 1/4. Mọi người có thể chờ đậu tương hồi về vùng 1343 rồi bán xuống. Mục tiêu giảm tiếp theo hiện là 1274 1/4.

Khô đậu tương

Khô đậu tương

KHÔ ĐẬU TƯƠNG THÁNG 9: Khô đậu tương tháng 9 đó cửa phiên cuối tuần tăng nhẹ lên mức 376.4. Stochastics hàng ngày tăng từ mức quá bán sẽ hỗ trợ giá cao hơn, đặc biệt là khi đóng cửa trên mức kháng cự.  Việc thị trường đóng cửa dưới đường trung bình động 9 ngày là dấu hiệu cho thấy xu hướng ngắn hạn  là tiêu cực.  Một chỉ báo tích cực là khi giá đảo chiều đóng cửa tăng trên biểu đồ hàng ngày và trên ngưỡng kháng cự đầu tiên.  Vùng kháng cự tiếp theo là xung quanh 380,4 và 385,6, trong khi hỗ trợ đầu tiên chạm vào hôm nay tại 366,4 và thấp hơn ở đó là 357,5. Mọi người quan sát thêm với khô đậu tương, đợi xác định rõ xu hướng rồi vào lệnh.

Dầu đậu tương

Dầu đậu tương

DẦU ĐẬU TƯƠNG THÁNG 9: Dầu đậu tương tháng 9 đóng cửa phiên cuối tuần tăng nhẹ lên mức 56.32. Stoch hàng ngày cắt lên vùng quá bán cho thấy sức bán có thể sớm cạn kiệt.  Việc thị trường đóng cửa dưới đường trung bình động 9 ngày là dấu hiệu cho thấy xu hướng ngắn hạn vẫn là tiêu cực.  Sự đảo chiều của giá đóng cửa tăng trên biểu đồ hàng ngày và trên trục xoay là tín hiệu tích cực. Vùng kháng cự tiếp theo là xung quanh 58,03 và 59,77, trong khi hỗ trợ đầu tiên chạm vào ngày hôm nay tại 55,57 và dưới đó là 53,91.  Mọi người quan sát thêm với dầu đậu tương, đợi xác định rõ xu hướng rồi vào lệnh.

Ngô

Ngô

NGÔ THÁNG 9: Ngô tháng 9 đóng cửa phiên cuối tuần tăng nhẹ lên mức 577.2. Stochastics có xu hướng thấp hơn ở tầm trung sẽ có xu hướng củng cố một động thái thấp hơn, đặc biệt là nếu các mức hỗ trợ bị loại bỏ.  Việc thị trường đóng cửa dưới đường trung bình động 9 ngày là dấu hiệu cho thấy xu hướng ngắn hạn vẫn là tiêu cực.  Sự đảo ngược giá đóng cửa hàng ngày tăng và trên ngưỡng kháng cự đầu tiên là tín hiệu tích cực.  Vùng kháng cự tiếp theo là xung quanh 594 1/4 và 610 3/4, trong khi hỗ trợ đầu tiên chạm vào hôm nay tại 572 1/4 và dưới đó là 553. Mọi người quan sát thêm với ngô, đợi ngô breakout khỏi vùng tích lũy, xác định rõ xu hướng rồi vào lệnh.

Lúa mì

Lúa mì

LÚA MÌ THÁNG 9: Lúa mỳ tháng 9 đóng cửa phiên cuối tuần tăng nhẹ lên mức 664.6. Stochastics có xu hướng thấp hơn ở tầm trung sẽ có xu hướng củng cố một động thái thấp hơn, đặc biệt là nếu các mức hỗ trợ bị loại bỏ.  Một tín hiệu tiêu cực cho xu hướng ngắn hạn là giá đóng cửa dưới đường trung bình động 9 thanh.  Vùng kháng cự tiếp theo là xung quanh 676 1/2 và 689 3/4, trong khi hỗ trợ thứ nhất chạm vào hôm nay tại 659 và thấp hơn ở đó là 647 3/4. Mọi người quan sát thêm với lúa mỳ, đợi lúa breakout khỏi vùng tích lũy, xác định rõ xu hướng rồi vào lệnh.

Đường thô

Đường

ĐƯỜNG THÔ THÁNG 10: Đường tháng 10 kết phiên hôm qua giảm về vùng 16.60. Đường trung bình động giao nhau xuống (9 dưới 18) cho thấy xu hướng giảm trong ngắn hạn.  Stoch vẫn đang giảm nhưng hiện đang ở mức quá bán và sẽ có xu hướng hỗ trợ hành động đảo chiều nếu nó xảy ra.  Việc giá đóng cửa dưới đường trung bình động 9 ngày và nằm dưới trục xoay là một chỉ báo ngắn hạn tiêu cực cho xu hướng.  Vùng kháng cự tiếp theo là xung quanh 16,84 và 17,08, trong khi hỗ trợ đầu tiên chạm vào ngày hôm nay tại 16,47 và thấp hơn ở đó là 16,33. Mọi người canh bán khi đường hồi về vùng 16.80. Mục tiêu giảm tiếp theo hiện là 16,33.

Cà phê

Cà phê

CÀ PHÊ THÁNG 9: Cà phê tháng 9 kết phiên tăng nhẹ lên vùng 1617. Stochastics hàng ngày đang có xu hướng thấp hơn trung bình.  Một tín hiệu tích cực cho xu hướng ngắn hạn được đưa ra khi đóng cửa trên đường trung bình động 9 thanh.  Sự đảo chiều giá đóng cửa hàng ngày là một chỉ báo tích cực có thể hỗ trợ giá cao hơn.  Vùng kháng cự tiếp theo là xung quanh 1637 và 1676, trong khi hỗ trợ thứ nhất chạm vào ngày hôm nay tại 1579 và thấp hơn ở đó là 1540. Mọi người canh mua khi đường hồi về vùng giá 1610. Mục tiêu tăng điểm tiếp theo là 1637.

Dầu cọ

Dầu cọ

DẦU CỌ THÁNG 9:  Dầu cọ tháng 9 đóng cửa phiên cuối tuần tăng mạnh lên vùng 3415. Chỉ số động lượng Stoch đang cắt xuống ở vùng quá bán. Giá đóng cửa dưới đường trung bình động 9 thanh cho thấy xu hướng ngắn hạn vẫn là tiêu cực. Giá đóng cửa tăng trên biểu đồ ngày và trên điểm xoay cho thấy xu hướng của dầu cọ là tăng trong hôm nay. Kháng cự đầu tiên là 3445,  trên đó là 3513. Hỗ trợ đầu tiên chạm tới hôm nay là 3315, dưới đó là 3250. Dầu cọ có thể nhảy gap mạnh sáng nay do mã dầu dậu tăng nhẹ phiên cuối tuần. Mọi người đợi dầu cọ nhảy gap xong và xác nhận rõ xu hướng rồi vào lệnh.

Ca cao

Ca cao

CA CAO THÁNG 9: Ca cao tháng 9 đóng cửa giảm về  2384. Stoch hàng ngày suy giảm vào vùng quá bán cho thấy lực bán có thể sớm cạn kiệt.  Xu hướng ngắn hạn của thị trường là tiêu cực khi giá đóng cửa vẫn nằm dưới đường trung bình động 9 ngày và dưới số xoay trục.  Vùng kháng cự tiếp theo là khoảng 2392 và 2418, trong khi hỗ trợ đầu tiên chạm vào hôm nay tại 2352 và thấp hơn tại 2338. Mục tiêu giảm tiếp theo hiện là 2338.

*** Mọi thông tin, nhận định trong bài viết này đều mang tính chất tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.

Chúng tôi sẽ cập nhật tin tức và nhận định thị trường hàng hóa phái sinh hàng ngày trên website giacatloi.net.vn để quý nhà đầu tư tham khảo.

Chúc quý nhà đầu tư giao dịch hiệu quả!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *